Photometrics:

WPi500R-WPi500S.pdf

WPi500R-WPi500S.zip